ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM
ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler

 

MODÜL 2

 

Bu modül çerçevesinde TTO tarafından yürütülebilecek faaliyetler; üniversitelerin ve iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemleri vb. olarak tanımlanabilir. Ulusal ve uluslararası araştırma projeleri kapsamında üniversite çatısı altında üretilecek yeni bilgi ve teknolojiler, TTO’nun asli katma değerini oluşturacağı lisanslama ve ticarileştirme faaliyetleri için en önemli girdilerden birini oluşturmaktadır.

 

Bu kapsamda sunulması planlanan hizmetler aşağıda listelenmiştir:

1. Bilgilendirme ve Yönlendirme (Programların kapsamı ve işleyişi ile ilgili bilgi verme, projeleri doğru programlara yönlendirme)

2. İletişim ve Koordinasyon (Proje ekibi oluşturma, sanayicilerle/diğer akademisyenlerle eşleştirme, proje desteği veren kurum nezdinde görüşme ve takipler)

3. Proje Yazma Desteği (Yazılmış projeleri gözden geçirme, revize etme, belirli kısımlarının yazımına doğrudan destek verme gibi)

4. Proje Yürütme Sürecindeki Destekler (Proje destek almaya hak kazandıktan sonraki süreçlerin desteklenmesi)

 

Çevrimiçi Eğitimler

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email