ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM
ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

 

 

MODÜL 5

(Bu Modül Şuan İçin Aktif Değildir)

 

Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyenler tarafından yürütülecek girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi bu modülün içeriğini oluşturmaktadır. Modül çerçevesinde TTO’lar, Ar-Ge fikri olan akademisyenleri, söz konusu fikirlerinin projelendirilmesi, pazarlama, hukuk ve idari işlemler gibi konularda danışmanlık, eğitim vb. hizmetler verilmesi şeklinde destekleyecektir.

 

 

Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından kurulacak firmaların desteklenmesi

1. Üniversite’de ve Üniversite ile ilişkili paydaşlar arasında girişimcilik kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması, girişimcilikle ilgili yeni programların oluşturulması ile girişimciliğin artırılması, Startup (başlangıç) firmalarının kurulması ve inovatif ürün geliştiren firmaları ortaya çıkarma faaliyetleri

2. Girişimcilerin firma kurmasını kolaylaştırıcı hukuki işlemler, iş geliştirme ve pazarlama konularında danışmanlıklar, çekirdek sermayeye ve diğer yatırım imkanlarına erişimi kolaylaştırıcı hizmetler

3. Ön kuluçka, kuluçka hizmetleri, iş rehberliği hizmetleri, hızlandırma programları ve girişimcilik eğitimleri

4. Yenilikçi bir ürün ve/veya üretim yöntemi fikrine sahip girişimci adayları, ön kuluçka merkezinde proje önerilerini değerlendirmek

5. Akademisyen ve öğrenci / mezun girişimcilerinin ar-ge fikirlerini hayata geçirmelerini olanak sağlayan Kuluçka Merkezi kurulması

6. Üniversitemizde Teknopark kurulumunu için altyapı oluşturmak ve kurulacak Teknopark kapsamındaki firmalarda öğrencilere yönelik staj/yarı zamanlı istihdam sağlanması ve katma değerli ürün ortaya çıkarılması, hedeflenmektedir.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email