ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM
ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

Misyon-Vizyon

 

Misyon  


Etkin bir teknoloji transfer stratejisi ile araştırma yeniliklerini pazara taşımak, üniversite ve sanayi arasında katma değeri yüksek projeler geliştirmek, akademik girişimcilik çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürmek ve uluslararasılaşma faaliyetlerini yaygınlaştırmak.

 

Vizyon


Zengin teknoloji portföyü, başarılı ticarileştirme faaliyetleri ve üniversite ve sanayi arasındaki güçlü işbirlikleri ile dünya çapında tanınan, etkin, girişimci, öncü ve sürdürebilir bir teknoloji transfer ofisi idealine ulaşmak.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email