ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM
ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

Hakkımızda

 

 

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (EBYÜ-TTOUAM) MÜDÜRLÜĞÜ 

 

EBYÜ-TTOUAM Müdürlüğü, 08.04.2019 tarihinde 30739 sayılı Resmî Gazete’de yönetmeliği yayınlanarak Rektörlük bünyesinde araştırma merkezi olarak kurulmuştur

 

ERZİNCAN TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YAPISI 

 

EBYÜ-TTOUAM yasal çerçeve içerisinde faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yürütebilmesi ve paydaşları ile işbirliği süreçlerinin geliştirilebilmesi için “Erzincan TTO Anonim Şirketi (ETTO)” isimli üniversite ve sanayi arasında bir ara yüz olacak bir birim oluşturulması hedeflenmektedir. Erzincan TTO’nunmevcut kadrosu ile TÜBİTAK’ın TTO’lar için tanımladığı destek modülleri kapsamında bütünleşik bir yaklaşımla EBYÜ akademisyenlerinearaştırmacılarına, öğrencilere ve işbirlikleri sürecinde belirlenecek Teknokent vb. firmalara hizmet vermesi amaçlanmaktadır. 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email