ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM
ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri

 

MODÜL 1

 

Bu modül ile iş dünyasının, Ar-Ge projeleri yürütme, üniversite ile işbirliği yaparak projeler geliştirme, teknoloji ve inovasyon konularında bilgi sahibi kılınması amaçlanmaktadır. Modül çerçevesinde yürütülebilecek faaliyetler, üniversitelerin iş dünyasına yönelik olarak sahip oldukları yetkinliklerinin, kaynakların ve işbirliği imkânlarının tanıtılması, yeni teknolojiler, Ar-Ge sistematiği vb. konularda eğitim organizasyonları düzenlenmesi ve üniversite sanayi işbirliğine yönelik çeşitli bilgilendirme etkinliklerinin yapılması şeklinde sıralanabilir.

 

BU KAPSAMDA;

  • Ar-Ge ve İnovasyon
  • Üniversite-Sanayi işbirliği
  • Teknolojik konularda bilgilendirme

Öğretim üyelerine, öğrencilere ve özel sektör temsilcilerine yönelik ihtiyaç duyulan konulara göre seminer, toplantı, çalıştay, konferans gibi etkinlikler organize etmek veya diğer kurumların organize ettiği etkinlikleri duyurmak, bilgilendirmek ve paydaşların bu etkinliklere katılımını sağlamak.

Araştırmacıların sorunlarını dinlemek ve araştırmacıların uzmanlık alanları, çalışmaları, varsa proje, yayın, patent gibi bilgileri kayıt altına almak ve bu bilgileri bir veritabanına kaydetmek,

Eğitim ihtiyaçlarının tespiti, eksik görülen konularda alanında uzman akademisyen veya sektör temsilcisi aracılığıyla eğitim ve bilgilendirme toplantıları organize etmek,

Elde edilen bilgilerin daha fazla paydaş tarafından faydalanması için bölgenin yerel dinamikleri ile işbirlikleri yaparak bireysel veya ortak tanıtım, toplantı, fuar, sergi, proje yarışması gibi etkinlikler düzenlemek,

modül’ün işlevleri arasında yer almaktadır.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email