ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM
ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri

 

MODÜL 4

 

Üniversitelerde fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek proje ve çalışmaların belirlenmesi, fikri mülkiyet yönetimi çerçevesinde gizlilik, know-how, tescil vb. kararların alınması, tescil işlemleri (faydalı model, patent vb.), fikri mülkiyetin pazarlanması, lisanslanması ve kullanıcıya/müşteriye kullanım bilgisinin aktarılması ile ilgili işlemler bu modül kapsamında yürütülecektir.

 

 

Bu Modül kapsamında sunulması planlanan hizmetler aşağıda listelenmiştir.

 

Başta Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olmak üzere tüm üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi, akademisyenlerin ve sektör temsilcilerinin patent işlemleri takibi ve alınan patentlerin ticarileştirilmesi için aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanılmaktadır.

 

1. Üretilen bilimsel bilginin sınaî mülkiyet haklarıyla korunması gerektiği bilincini artırarak farkındalık yaratılması

2. Üniversitemiz akademisyen ve öğrencilerine sınaî mülkiyet haklarının korunması konularında birebir danışmanlık hizmeti verilmesi

3. Başvuru sahiplerini süreçler ile ilgili birebir bilgilendirilmesi

4. Patent başvuru sürecinin bazı aşamalarını başvuru sahipleri adına yürütülmesi

5. TÜBİTAK 1602 Patent Destek Programı hakkında bilgi verilmesi

6. Bilimsel çalışmaların sınai mülkiyet hakları ile korunmasına yönelik stratejiler geliştirilmesi

7. Yapılan çalışmaların sanayiye aktarılmasına imkân vererek teknoloji akışı sağlamak için ticarileştirme faaliyetlerinde arayüz görevi görmesi

8. Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi olunması gibi işlevler bu modül kapsamında gerçekleştirilecektir.

 


ÇEVRİMİÇİ EĞİTİMLER

İŞ AKIŞI

 

TIKLA VE GÖRÜNTÜLE

YÖNERGELER

KURULLAR

FORMLAR

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email